Koninklijke Toneelgilde

Hoger Op V.Z.W.

covid19ho

 

Beste toneelliefhebber en sympathisant van Hoger Op.

 
I

In het 85-jarig bestaan van de gilde is het nog nooit voorgevallen dat we gedurende één jaar geen enkele toneelproductie zullen realiseren. Zelfs tijdens de oorlogsjaren werd er opgetreden door de gilde. Maar nu was het echt onmogelijk…

De onvoorspelbare evolutie van de coronapandemie in de volgende maanden en de onzekerheid over het al dan niet mogen repeteren en/of opvoeringen brengen, hebben ons doen besluiten van ook in het voorjaar 2021 niet te spelen.

We hopen met heel ons hart dat we u in november 2021 opnieuw zullen mogen begroeten in uw vertrouwde toneelzaal op de Moorselbaan.
 
 Hoe dan ook werken we aan onze programmatie voor het seizoen 21-22 en zullen dit de komende maanden aan u voorstellen.
 
Het HO bestuur

Hoger Op in beeld ...