Koninklijke Toneelgilde

Hoger Op V.Z.W.

De gilde heeft gedurende 75 jaar heel wat beeldmateriaal verzameld.  Een aantal Hoger Oppers hebben zich de laatste maanden in het archief van de gilde gedoken en hebben een massa foto’s van toneelproducties en andere activiteiten terug bekeken en geselecteerd. Deze oude foto’s werden gedigitaliseerd en samengebracht voor publicatie.
Wenst u een kort overzicht van de geschiedenis of het boek horen en zien klik dan toon meer...   Dit werd eveneens getoond op de academische zitting van de gilde op 12 februari 2011.   
U kan  het boek kopen aan 30 euro. Indien het boek moet verzonden worden dient U wel vooraf 5 euro per boek extra te betalen voor de verzendings-kosten. Gelieve  het bedrag over te schrijven (eventueel met de verzendingkosten) op de rekening van de gilde BE91 780-5593568-76, bic code GKCC BE BB met vermelding Boek HO en het aantal gewenste exemplaren.
Wie contant wil betalen kan het invulformulier hier afdrukken en samen met geld afgeven aan een hoger opper.

Hoger Op in beeld ...